top of page

นิทรรศการ "THE ICONIC TREASURE"│Bangkok Art Auction: THE ICONIC TREASURE

Updated: May 22, 2023

นิทรรศการ "The Iconic Treasure” จัดแสดงผลงานศิลปะก่อนนำเข้าประมูลในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายนนี้ สำหรับการเข้าชมภาพผลงานศิลปะไทยที่หาดูได้ยากตั้งแต่ศิลปินชั้นครูไปจนถึงกลุ่มสตรีทอาร์ต โดยผลงานทั้งหมดรวมมูลค่าเริ่มต้นการประมูลสูงถึง 46 ล้านบาท

.

ชมนิทรรศการแสดงผลงานได้ตั้งแต่วันที่

- 8 กันยายน 2022 ตั้งแต่ 15.00 - 21.00 น. และ 9 – 11 กันยายน 2565 ตั้งแต่ 11.00 - 21.00 น.

- วันประมูล: วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 ตั้งแต่ 15.00 น. เป็นต้นไป ณ TRUE ICON HALL Convention ชั้น 7, ICONSIAM

.

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับชิ้นงานได้ที่:สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

E: info@bangkokartauctioncenter.com

T: (+66) 064-828-9394

Line OA: @bangkokartauction

.


Comments


bottom of page