top of page

พบกับการประมูลงานศิลปะประเดิมปี 2023 ของบางกอก อาร์ต อ๊อกชั่นในงาน THE EXTRAORDINAIRE

พบกับการประมูลงานศิลปะประเดิมปี 2023 ของบางกอก อาร์ต อ๊อกชั่น ในงาน THE EXTRAORDINAIRE วันที่ 26 มีนาคม 2566 ชั้น 7 ICONSIAM


คัดสรรผลงานโดดเด่นที่มีเอกลักษณ์ จากศิลปินชั้นนำของไทยและต่างประเทศ ครอบคลุมทั้งศิลปะโมเดิร์น อาร์ต ศิลปะร่วมสมัยไปจนถึงสตรีท อาร์ต ที่มีคุณค่าทั้งในเรื่องสุนทรียภาพและการลงทุน . Get ready for Bangkok Art Auction’s premier auction of 2023 With THE EXTRAORDINAIRE auction on March 26 at 7th floor, ICONSIAM . THE EXTRAORDINARE gathers collection of remarkable masterpieces from top-tier Thai and international artists, ranging from Modern art, Contemporary art to Street art with a great balance of aesthetics and investment . สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / More Information: Line Official: @bangkokartauction Website: www.bangkokartauction.com Tel: (+66)64 482 9394 , (+66)96 294 6446

1 view0 comments

Comments


bottom of page