top of page

ห้องนั่งสมาธิ

เสริมคุณออกแบบห้องนั่งสมาธิให้นั่งได้ครั้งละหนึ่งคนในตำแหน่งที่กำหนด
จัดวางพระพุทธรูปแบบแผนประเพณีไว้ล้อมรอบพระพุทธรูปองค์โตที่อยู่ส่วนกลางของห้อง ที่เป็นลักษณะงานศิลปะแนวมินิมอล

bottom of page