top of page
main-BSC-1024x663.jpeg

ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ
ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ

เสริมคุณ คุณาวงศ์ ผู้ก่อตั้งศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2547 เป็นองค์กรส่งเสริมด้านศิลปะของเอกชน ดำเนินการในรูปขององค์กรแบบไม่หวังผลประโยชน์ทางการเงินได้รับการสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมศิลปะเพื่อสังคมของบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์และศูนย์เรียนรู้ประติมากรรมไทย เป็นพื้นที่เก็บรักษาและจัดแสดงพัฒนาการงานประติมากรรมของไทยตั้งแต่ยุคสมัยพุทธศิลป์อันเก่าแก่จนกระทั่งถึงปัจจุบัน โดยมีชิ้นงานจัดแสดงกว่า 200 ชิ้นงานโดยตั้งอยู่ที่ซอยนวลจันทร์ 56 บนเนื้อที่ 4 ไร่ พื้นที่ใช้สอยรวม 4,000 ตร.ม และมีสาขาตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ห้อง 407 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีพื้นที่ 48 ตร.ม. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลงานด้านประติมากรรมของไทย เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

bottom of page