top of page

One fine day with Abstract Art Room
One fine day with Abstract Art Room

ภายในบ้านพิพิธภัณฑ์เสริมคุณ คุณาวงศ์ มีโซนที่น่าสนใจไม่แพ้โซนอื่นๆเลยคือ “ห้องศิลปะนามธรรม” จัดแสดงผลงานชิ้นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ แสดงอารมณ์ความรู้สึกปะทะกับผู้ชมได้อย่างมีอรรถรส ผลงานศิลปะนามธรรมไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวหรือนำเสนอภาพบุคคลและธรรมชาติรอบตัวอย่างตรงไปตรงมา หากแต่แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกภายใน ผ่านทีแปรงที่ปาดป้าย สีสันและรูปทรงต่างๆ ผลงานบางชิ้นถูกตัดทอนจนเหลือเพียงสัญลักษณ์บางอย่างที่ศิลปินต้องการสื่อสาร ก็เพียงพอที่จะสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกไปถึงผู้ชมได้อย่างทรงพลัง

ห้องศิลปะนามธรรมนี้อยู่บริเวณชั้น 3 ซึ่งเป็นบริเวณพักอาศัย ประกอบด้วยห้องนั่งเล่น ห้องPantry และห้องนอน ชิ้นงานจึงถูกจัดวางตามความชอบของผู้อาศัยเป็นหลัก แต่ยังเน้นให้ความรู้สึกถึงบรรยากาศแบบร่วมสมัย ซึ่งวันนี้เราได้นำผลงานกว่า 10 ชิ้นที่อยู่ในบริเวณห้องนั่งเล่น และห้องPantry จากศิลปินชั้นนำของประเทศไทย อาทิ ผลงานของ เจษฎา คงสมมาตร, อิทธิ คงคากุล, อิทธิพล ตั้งโฉลก, ประเทือง เอมเจริญ นอกจากนี้ ยังมีประติมากรรมของนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ประติมากรรมแกะสลักหินรูปผู้หญิงของ วสันต์ ฮารีเมา, จักรพันธ์ วิลาสินีกุล และ ชีวา โกมลมาลัย เป็นต้น One fine day with Abstract Art Room Inside Sermkhun Kunawong Museum house, there is a zone that is as interesting as other zones, which is called ‘Abstract Art Room.’ It exhibits many crucial works that relate and work perfectly well with audiences’ emotion. The abstract art pieces neither deliberately tell the story nor portray the picture of human or nature. But they express the artists’ inner emotion through their brushworks, colors, and shapes. Some works of art were diminished to merely show symbols that the artists would like to convey but it’s adequate to powerfully reflect their hidden emotions to audiences.

This Abstract Art Room is located on the 3rd floor of the museum house, which is the owner’s residential area. It consists of a living room, pantry, and bedroom. The art pieces are displaying mainly based on the owner’s taste but still emphasize on the contemporary vibe. Sharing you today are more than 10 art pieces from a living room and pantry, created by famous Thai artists such as Jessada Kongsommart, Ithipol Thangchalok, Pratuang Emjaroen. Besides that, there are also sculptures of Nonthivathn Chandhanaphalin, Vasun Harimao, Chumpol Uthayopas, Jakapan Vilasineekul, and Cheewa Komolmalai.Nonthivathn Chandhanaphalin "Growth" 1972
นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน "เติบโต" 2515

นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน

"เติบโต"

2515

สูง 50 ซม.

สำริด Edition: 1/10

สรรพชีวิตล้วนเติบโตงอกงามไปตามสภาวะธรรม “เติบโต” เป็นงานยุคแรกๆ ของอาจารย์ที่สร้างชื่อเพราะได้รับรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ แสดงถึงความอวบอิ่มของเลือดเนื้อมนุษย์ งานยุคที่ได้รางวัลจะหล่อด้วยปูนพลาสเตอร์สีขาว ซึ่งคนจะคุ้นเคยมากกว่างานชิ้นที่หล่อขึ้นในครั้งแรกนี้ การจัดแสดงที่ถูกต้องจะต้องเป็นดังที่ ปรากฏอยู่นี้ เพราะมีผู้คนจำนวนมากที่ขอยืมงานอาจารย์ไปถ่ายรูปและภาพที่ออกมานั้น ด้วยการจัดแสดงไม่ถูกต้อง คือเอาลูกกลมสามลูกไว้ที่พื้น มีลูกกลมลูกเดียวอยู่ด้านบน การจัดแสดงที่ถูกต้องจะสามารถแสดงความรู้สึกของการ “เติบโต” ได้เป็นอย่างดี

______________________

Nonthivathn Chandhanaphalin

"Growth"

1972

Height 50 cm.

Bronze, Edition: 1/10

Every being grows and flourishes in relation to one’s nature. ‘Growth’ is one of the early works which helped the artist to gain his fame due to an award from National Exhibition and the fullness of the human flesh. The correct way of displaying this work of art is shown before your eyes. There were many people who borrowed this work for exhibition or shooting and incorrectly displayed it by putting the base as 3 round shape and one round shape on top. A correct way of displaying will help you to understand the real meaning of ‘growth’. ‘Growth’ was in a plaster version when the artist gained the award.

Ithipol Thangchalok Woodcut February III 1970
อิทธิพล ตั้งโฉลก “พิมพ์ไม้ กุมภาพันธ์ 3” 2513

อิทธิพล ตั้งโฉลก

“พิมพ์ไม้ กุมภาพันธ์ 3”

2513

96 x 116 ซม.

แม่พิมพ์โลหะ

อาจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก ศิลปินชั้นเยี่ยมผู้สร้างงานในแนวนามธรรมอย่างต่อเนื่อง Woodcut February III เป็นหนึ่งในชุดงานยุคแรกของศิลปิน ได้รับแรงบันดาลใจจากหน้าต่างและสิ่งก่อสร้าง ในย่านดั้งเดิมของกรุงเทพมหานคร งานชิ้นนี้ได้จากการประมูลในช่วงแรกๆ ของการสะสมงานภาพพิมพ์

*ร่วมจัดแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 20 พ.ศ. 2514

________________________


Ithipol Thangchalok

Woodcut February III

1970

96 x 116 cm.

Etching

Itthipol Thangchalok, a great artist who continuously produces abstract printwork. ‘Wood Cut February III’ is one of the early works of Itthi. He got inspired from the window and construction of the old district in Bangkok. This printwork was acquired as an early piece of art in Sermkhun’s printwork collection


Jessada Kongsommart Woman 1998
เจษฎา คงสมมาตร “ผู้หญิง” 2541

เจษฎา คงสมมาตร

“ผู้หญิง”

2541

220 x 167 ซม.

สีน้ำมันบนผ้าใบ

งานชุดแรกๆของเจษฎา ช่วงที่เจษฎาเป็นนักศึกษา ศิลปินมีแนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนชนบทภาคอีสาน ซึ่งศิลปินมักแสดงออกผ่านทางสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น สิ่งของเครื่องใช้ เครื่องจักรสาน อาหาร

ผลงานชิ้นนี้แสดงความพริ้วไหวของลายผ้าแฝงด้วยนัยยะความเป็นเพศหญิง สัญลักษณ์ที่นำมาใช้ในภาพมีความสอดคล้องกัน เช่น ลายผ้า เมล็ดข้าว เป็นต้น

__________________________

Jessada Kongsommart

Woman

1998

220 x 167 cm.

Oil on Canvas

This painting was acquired when the artist was studying in the university. In his early works, his concept was about the way of living of rural people in Northeastern of Thailand. He often expresses through symbols such as basketry and food.

This work expresses the movement of women’s fabric with a hidden meaning of a woman with a correlation symbol of women’s fabric pattern and rice grain.

Vasun Harimao "Lady" 1980
วสันต์ ฮารีเมา "ผู้หญิง" 2523

วสันต์ ฮารีเมา

"ผู้หญิง"

2523

38 x 72 x 30 ซม.

หินขัดสีดำ, Edition: Original

จากความประทับใจในเส้นและลีลาการบิดเอียงของผู้หญิง ศิลปินจึงสร้างผลงานชิ้นนี้ขึ้น โดยแสดงถึงพลังการเคลื่อนไหวของเส้นและปริมาตรในงานประติมากรรม “ผู้หญิง” งานที่สร้างในยุคที่มีความนิยมทำประติมากรรมแบบนามธรรมที่เน้นเรื่องรูปทรง ดูแล้วรู้สึกได้ถึงความมีพลังแห่งงานศิลปะ

________________________

Vasun Harimao

"Lady"

1980

38 x 72 x 30 cm.

Polished Black Stone, Edition: Original

This sculpture is inspired by the line and movement of a woman tilting. I have created this work to show the power of the movement of line and volume in sculpting. “Lady” is a work created during the time abstract sculptures which focus on shape and form are highly popular. This art piece, in particular, looks very compelling, reminding us of the power of art.

Cheewa Komolmalai "Face and Space" 1996
ชีวา โกมลมาลัย "ใบหน้าและความว่าง" 2539

ชีวา โกมลมาลัย

"ใบหน้าและความว่าง"

2539

16 x 9 x 34 ซม.

แกะสลักไม้, Edition: Original

เป็นผลงานที่แสดงออกระหว่างรูปธรรมกับนามธรรมโดยใช้เรื่องราวจากใบหน้าและรูปครึ่งตัวของหญิงสาวเป็นสื่อความหมายในลีลาของความอ่อนหวาน เมื่อต้องการลดความแข็งกระด้างในตัววัสดุและพลังในตัวรูปทรงจึงได้เจาะช่องว่างให้อากาศไหลเทเข้าหากันสร้างความสัมพันธ์และความประสานกลมกลืน ช่องว่างเหล่านี้ยังแสดงถึงกฎอนิจจัง (ความเสื่อมสลาย) ทางพุทธศาสนาอีกด้วย งานชิ้นสำคัญที่สุดของคุณชีวา สร้างในปี 2511 เป็นการแนะนำตัวศิลปินท่านนี้สู่สังคม ศิลปะในฐานะ “ผู้แกะสลักหิน”

__________________________

Cheewa Komolmalai

"Face and Space"

1996

16 x 9 x 34 cm.

Wood Carving, Edition: Original

This art piece exhibits the concrete and the abstract through a portrait and face of a young lady in sweet and gentle manner. To lessen the sense of hardness of the material and the power of the shape,the sculpture was drilled. This creates a space,which lets the air flow in,creating a sense of connection and harmony,and at the same time,also signifying the Buddhist Law of Uncertainty (Everything will one day all gone into emptiness). Face and Space is one of the most important works of Mr. Cheewa in 1968. It is the work which presents the artist into the art world as a ‘stone carver

Pratuang Emjaroen Kwan Lub Luk kong talay (The deep blue sea) 2000
ประเทือง เอมเจริญ “ความหลับลึกแห่งทะเล” 2543

ประเทือง เอมเจริญ

“ความหลับลึกแห่งทะเล”

2543

92 x 96 ซม.

สีอะคริลิคบนผ้าใบ

ชิ้นงานแนวนามธรรมที่อาจารย์ประเทือง เอมเจริญ สร้างอย่างต่อเนื่องมาตลอดชีวิต

________________________

Pratuang Emjaroen

Kwan Lub Luk kong talay (The deep blue sea)

2000

92 x 96 cm.

Acrylic on canvas

An abstract art which Pratuang Emjaroen continuously produced throughout this life.

Jakapan Vilasineekul "Lady No. 2 " 1986
จักรพันธ์ วิลาสินีกุล "หญิงสาว หมายเลข2" 2529

จักรพันธ์ วิลาสินีกุล

"หญิงสาว หมายเลข2"

2529

33 x 26 x 88 ซม.

สำริด, Edition: 3/5

บันทึกจากศิลปิน

“ในช่วงปี พ.ศ. 2528 ถึง 2530 เป็นเวลาที่ผมมีแนวคิดกับประติมากรรมที่เบาโปร่ง ในแง่หนึ่ง ผมต้องการเห็นงานที่ต่างไปจากแบบของประติมากรรมที่มุ่งเน้นเรื่องพลัง และความสงบนิ่งที่เกิดจากมวล ปริมาตร และขนาดอันใหญ่โตในช่วงเวลานี้ รูปทรงความโปร่งเบาจึงเป็นแนวคิดหลัก ในการสร้างสรรค์งานของผม”

__________________________

Jakapan Vilasineekul

"Lady No. 2 "

1986

33 x 26 x 88 cm.

Bronze, Edition: 3/5

Artist’s Note

“Around the year 1985 – 1987, I have a strong passion for light and streamlined sculptures. In a way, I would like to see something different from typical sculptures, which usually focus on expressing power and tranquility with huge form, massive volume and gigantic shape.

Therefore, during that time, light and streamlined form became the main inspiration for my work.”

อิทธิ คงคากุล

Romantic Balance

2515

100 x 100 cm.

สีอะคริลิคบนผ้าใบ

จิตรกรรมนามธรรมขอบคมชัด (Hard Edge) ของอิทธิ คงคากุล เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในวงการศิลปะ ศิลปินเขียนผลงานชิ้นนี้ที่สหรัฐอเมริกา เป็นงานที่โดดเด่นด้วยการเพ้นท์สีที่ให้น้ำหนักเท่ากัน ในรูปทรงที่เรียบง่าย

__________________________

Itthi Khongkhakul

Romantic Balance

1972

100 x 100 cm.

Acrylic on canvas

An abstract painting with a hard edge, painted by Itthi Kongkhakul, is well known in the Art industry. The artist painted this remarkable work in the USA with no gradient color technique in simple form.

Chumpol Uthayopas "New Community " 2004
จุมพล อุทโยภาศ "ชุมชนใหม่" 2547

จุมพล อุทโยภาศ

"ชุมชนใหม่"

2547

150 x 175 ซม.

แกะสลักไม้, Edition: Original

เมื่อเรามองใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ เราจะพบการงอกเงยแตกผลิของเมล็ดพันธุ์พืช จนดูคล้ายกับเป็นชุมชนเล็กๆ ของต้นกล้า

__________________________

Chumpol Uthayopas

"New Community "

2004

150 x 175 cm.

Wood Carving, Edition: Original

Looking under the shade of a big tree, we will see numerous seeds growing, looking like a small community of seedlings.

ติดตามความคืบหน้าและข่าวสารของบ้านพิพิธภัณฑ์เสริมคุณ คุณาวงศ์ได้ที่ https://sermkhunkunawongmuseumhouse.com https://www.youtube.com/@sermkhunkunawongmuseumhouse IG : sk.museumhouse เบอร์โทรติดต่อ : 063-829-8965 _______________________________


1 view0 comments

Comments


bottom of page